Ons koor bestaat uit een gevarieerde verzameling mensen. Iedereen is welkom. Groepjes zijn er niet; iedereen praat met iedereen. Voor ieder individu is er ruimte. Wij vinden deze informele setting een groot goed en willen die graag behouden/bevorderen.

Als bestuur zijn we er voor de leden en willen daarom ook gemakkelijk benaderbaar zijn. We betrekken om die reden zo veel mogelijk leden bij dingen die moeten gebeuren.

Op bovenstaande foto ziet u de momenteel aangestelde bestuursleden. Van rechts naar links zijn dat Henk Maas (voorzitter), Harry van der Stap (penningmeester), Toos van Steenbergen (commissaris), Loes van der Stap (commissaris), Nel Klop (secretaris) en Gerard van de Beek, als adviserend bestuurslid staat hij in verbinding met de stichting ‘Mens zijn voor de mensen’ (zie elders op onze website) en mogen we dankzij deze stichting ieder jaar weer diverse optredens geven in verzorgingstehuizen.