stichting mens zijn voor de mensen

/stichting mens zijn voor de mensen
stichting mens zijn voor de mensen2018-12-06T15:14:41+00:00

De stichting is opgericht met als doel:
– het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van kinder- gehandicapten- en ouderenzorg in Roemenië,
– voedselhulp, scholing en ouderenzorg in Sumberwringin in Oost-Java,
– het sponsoren van concerten in verpleeg-, zieken- en verzorgingstehuizen.

Oost-Java
De stichting Mens zijn voor de mensen financiert projecten in Oost-Java, waarbij voeding, scholing en zorg centraal staan. De stichting heeft begin 2011 een zelf-red veeteeltproject opgestart in het bergdorpje Sumberwringin. Nu wil men de komende tijden de aankoop van ongeveer 70 koeien financieren. Aan de allerarmste dorpsbewoners wordt op structurele wijze rijst uitgedeeld. In de nabije toekomst wil men kinderen (met name ook meisjes) onderwijskansen bieden door schoolgeld voor de lagere school en uniformen te betalen.

Roemenië: bejaardentehuis
De stichting Mens zijn voor de mensen droeg de afgelopen maanden fors bij in de kosten van een in aanbouw zijnd bejaardentehuis in Bordeni bedoeld voor 50 bewoners. De faciliteiten van het tehuis voldoen geheel aan de EU-normen. De stichting bekostigde alle benodigde materialen voor de sanitaire installaties (water en riolering) én de leidingen en radiatoren voor de verwarming.

Concerten

UIteraard worden onze ouderen en hulpbehoevenden in Nederland niet vergeten. De stichting heeft op zich genomen op naar sponsoren te zoeken om mogelijk te maken dat het Willy Caron Muziektheater ieder jaar in een aantal tehuizen de daar verblijvende bewoners een middag of avond ontspanning en vermaak te brengen.

Wilt u deze stichting steunen met een gift? Deze is van harte welkom op postrekening 6206778 t.n.v. stichting Mens zijn voor de mensen Leidschendam. De stichting staat ingeschreven bij en rapporteert aan het Centraal bureau fondswerving CBF en de Kamer van Koophandel te Den Haag.