dirigent gezocht

/dirigent gezocht
dirigent gezocht2018-12-15T13:06:24+00:00

Profiel nieuwe dirigent (m/v).
Het Willy Caron Muziektheater is een 4- stemmig koor met een zeer breed repertoire dat op zoek is naar een dirigent met ambitie.

Hij/zij zal in overleg de concertprogramma’s opstellen en betrokken zijn bij de keuze voor instrumentalisten en solisten.
Wat betreft de keuze van instrumentalisten, zal hij/zij rekening houden met de budgettaire mogelijkheden van het koor, die in samenspraak met het bestuur vastgesteld worden.
De solistenpartijen zullen te allen tijde door de eigen koorleden worden ingevuld. Indien nodig neemt de dirigent audities af.
Zoals de naam van ons koor al aanduidt, willen wij op de concerten ook het aspect theater goed tot zijn recht laten komen. Hoofdzaak blijft echter de kwaliteit van de zang. Voor de samenstelling van de programma’s verwachten wij een creatieve en frisse visie op beide.
Het WCM zoekt een dirigent die het koor weet uit te dagen en te inspireren, zodat wij gezamenlijk tot een goede afwerking van de stukken kunnen komen. Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zowel de repetities als de uitvoeringen. Nieuwe leden doen een stemtest.
De dirigent legt verantwoording af aan het bestuur. Hij/zij is aanwezig bij bestuursvergaderingen, indien het bestuur dit nodig acht voor de voorbereidingen van een concert.

Functie-eisen
De toekomstige dirigent van het WCM heeft tenminste een amateuropleiding en heeft ervaring in het begeleiden van koren. Hij/zij bezit de technische vaardigheden en de ambitie om het huidige niveau verder te ontwikkelen. Hij/zij heeft ervaring met het samenstellen van koorprogramma’s, heeft een duidelijke muzikale visie en kan deze op overtuigende en inspirerende wijze overbrengen. Hij/zij zal daarbij ook zeker de sociale aspecten in het oog houden en bijdragen aan een goede sfeer. Bij voorkeur kan hij/zij zichzelf begeleiden tijdens het dirigeren. Ons koor beschikt over een eigen piano.

Honorarium
Het vaststellen van het honorarium vindt plaats in gezamenlijk overleg tussen bestuur en dirigent.

Reactie naar info@willycaronmuziektheater.nl