top of page

Wat is muziektheater?

Het beoefenen van ‘muziektheater’ betekent dat niet alleen mooie muziek wordt ingestudeerd, maar dat deze muziek op zodanige manier ten tonele wordt gebracht dat deze mensen raakt. Soms is voldoende dat er mooi wordt gezongen en wordt zo een glimlach of een traan van ontroering bereikt. Maar soms wordt de opvoering verrijkt met een act waar dan hartelijk om kan worden gelachen. Mensen die deze combinatie aanspreekt, worden van harte uitgenodigd om lid te worden.

theater1.png
theater2.png
theater3.png
theater4.png
bottom of page